Cần thuê nhà xưởng trang trong

Những Quy Hoạch Và Thực Hiện Của Tỉnh Phú Thọ Với Khu Công Nghiệp Phù Ninh

PTO- Tại Quyết định số 1107/QĐ- TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 có 115 KCN được ưu tiên thành lập, trong đó có KCN Phù Ninh được ưu tiên thành lập đến năm 2015 với diện tích khoảng 100 ha. Từ tầm nhìn và định hướng vĩ mô này, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện để từng bước hình thành KCN.

 

                                         

                          Hiện tại đang có rất nhiều công ty đang sản xuất tất cả các loại hàng hóa rất tốt tại đây

 

Khởi đầu, KCN Phù Ninh được xây dựng trên cơ sở dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại xã Tử Đà, xã An Đạo (huyện Phù Ninh) do Công ty cổ phần Việt Nam- Korea làm chủ đầu tư với tổng diện tích được phê duyệt trên 33 ha. Sau 3 năm triển khai xây dựng hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đến nay tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt trên 70%. Xuất phát từ nhu cầu các doanh nghiệp đến đầu tư ngày càng tăng, việc kinh doanh hạ tầng có xu hướng phát triển thuận lợi, đơn vị chủ đầu tư và các ngành chức năng đã tham mưu, đề xuất, đề nghị tỉnh cho phép mở rộng thêm dự án hơn 66 ha về phía Nam để hình thành KCN Phù Ninh với diện tích khoảng 100 ha, nguồn vốn đầu tư hơn 224 tỷ đồng...

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phạm vi ranh giới     và giao chủ đầu tư lập quy hoạch, đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Phù Ninh, Ban quản lý các KCN tỉnh đã xây dựng phương án quy hoạch KCN Phù Ninh. Trong phương án này, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh, việc mở rộng, xây dựng KCN Phù Ninh không chỉ có yếu tố thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc...); điều kiện địa hình, địa chất; tránh tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn đảm bảo tiết kiệm chi phí trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng và quản lý, phù hợp với quy hoạch của Chính phủ và chủ trương, định hướng phát triển CN- TTCN của tỉnh. KCN hình thành sẽ mở ra cơ hội để mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Phù Ninh nói riêng và đồng hành đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Phương án chung cho toàn KCN Phù Ninh là không thu hút đầu tư các loại hình sản xuất- kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm nặng nguồn nước như nhuộm, mạ kim loại, sản xuất hóa chất, cao su mà cơ bản đẩy mạnh xúc tiến đầu tư những lĩnh vực sản xuất công nghiệp sạch, đặc biệt coi trọng những sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất xám cao như chế tạo điện tử. Toàn bộ KCN được quy hoạch kết nối hài hòa với các khu chức năng khác của vùng xung quanh, đảm bảo tuân theo quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Phong Châu được duyệt, có tính đến khu du lịch trong quy hoạch, không phá vỡ không gian phát triển chung toàn vùng...

Để chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương quy hoạch KCN Phù Ninh với khái quát phạm vi ranh giới quy hoạch KCN là tại xã Tử Đà, diện tích dự kiến quy hoạch khoảng 100 ha (trong đó bao gồm cả diện tích dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại xã Tử Đà, xã An Đạo đã được phê duyệt diện tích 33,09 ha do Công ty cổ phần Việt Nam- Korea làm chủ đầu tư); diện tích mở rộng dự kiến khoảng 50 ha nằm trên diện tích của 3 khu 5, 6, 7 xã Tử Đà, huyện Phù Ninh; quy hoạch hệ thống giao thông, cấp điện và thoát nước, trạm xử lý nước thải, khu tái định cư; phương án quy hoạch thành khu công nghiệp khép kín; nguồn vốn dự kiến đầu tư khoảng 162 tỷ đồng. KCN Phù Ninh dự kiến được mở rộng từ dự án do Công ty cổ phần Việt Nam- Korea làm chủ đầu tư, vì vậy trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa đáp ứng được đầu tư hạ tầng, UBND tỉnh chủ trương giao Công ty cổ phần Việt Nam- Korea làm chủ đầu tư, tự bỏ vốn lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Phù Ninh.

Từ đề nghị của UBND tỉnh, sau khi kiểm tra thực địa, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương cho lập quy hoạch KCN Phù Ninh trên cơ sở phát huy các điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 154/2008/NQ- HĐND ngày 13- 10- 2008 của HĐND tỉnh khoá XVI cho phù hợp với thực tiễn và phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch KCN Phù Ninh, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo quy chuẩn, phù hợp với kiến trúc cảnh quan, gắn kết chặt chẽ với phát triển không gian đô thị thị xã Phong Châu trong tương lai, nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế quản lý, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào KCN Phù Ninh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước...

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII đã có Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, vị trí khu, cụm công nghiệp tại Nghị quyết số 154/2008/NQ- HĐND ngày 13- 10- 2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ về diều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm CN- TTCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006- 2010, định hướng đến năm 2020; trong đó điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại xã Tử Đà, xã An Đạo thành KCN Phù Ninh với quy mô, diện tích 100 ha...Đây thực sự là những động thái tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện các bước để hình thành KCN Phù Ninh.

Quay trở lại hiện thực và hiện trạng hiện nay của KCN Phù Ninh dưới góc nhìn là dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại xã Tử Đà, xã An Đạo do Công ty cổ phần Việt Nam- Korea làm chủ đầu tư. Theo ông Đỗ Đức Hùng- Giám đốc Công ty, sau 3 năm triển khai xây dựng hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đến nay đã có hàng chục nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại địa bàn dự án. Trong đó có 5 nhà đầu tư Hàn Quốc, 1 nhà đầu tư Nhật Bản, 1 doanh nghiệp của Việt Nam, điển hình như các Công ty TNHH Tarpia Vina, TNHH K- Tarp Vina, TNHH Polymax Việt Nam (của Hàn Quốc), TNHH Yoshitani Việt Nam (của Nhật Bản) và Công ty TNHH thương mại Xuân Thành...Các doanh nghiệp này đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất vải, bạt, túi, các loại giầy xuất khẩu với quy mô và sản lượng khoảng 8400 tấn vải bạt xuất khẩu/năm, 1.200 tấn sản phẩm túi xuất khẩu/năm, 1.000.000 sản phẩm giầy xuất khẩu/năm. Nhìn chung, các công ty không chỉ đầu tư phát triển SX- KD, giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước mà còn tích cực chung tay đồng hành vì an sinh xã hội, là những hạt nhân nòng cốt, nhân tố chủ đạo trong mở rộng, phát triển dự án thành KCN Phù Ninh.

Được biết, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý các KCN tỉnh và UBND huyện Phù Ninh nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng KCN Phù Ninh. Đây là bước tích cực tiếp theo trong lộ trình chỉ đạo và triển khai thực hiện, tạo thêm yếu tố cần và đủ để KCN Phù Ninh sớm hình thành trong hiện thực.

                                                                                                                                              Nguồn: baophutho

Tìm kiếm:
Nhà xưởng mới
CHO THUÊ KHO, XƯỞNG, MẶT BẰNG VIP
Tư vấn chuyên nghiệp
Nguyễn Minh Chính

Nguyễn Minh Chính

Chuyên gia tư vấn bất động sản công nghiệp!

Thông tin trên mạng xã hội
Facebook Twitter YouTube linkin Gplus

© 2015 Cho Thuê Xưởng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS BẢO TÍN - ( Số 14 Ngõ 143 - Nguyễn Ngọc Vũ - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội )

Điện thoại 0966398919

Hotline 0966398919

Email: baotinct@gmail.com

Chat với chúng tôi