Bản Mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc Thuê Nhà Xưởng Sử Dụng Nhiều Nhất

Đây là bản mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà xưởng mới, đầy đủ chi tiết nhất, được sử dụng giao dịch ký hợp đồng khi thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

------------------

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ XƯỞNG

V/v: thuê nhà xưởng

 

Hôm nay, ngày ... tháng ..... năm .... vào hồi .... giờ ..... phút, tại Văn phòng Công ty A - .....................chúng tôi gồm:

I. Công ty A (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ: .............................

Điện thoại: ....................

Đại diện Ông : .................               Chức vụ: .......................

II. Công ty B (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ: ……………………………..............................................................................................

Đại diện Ông : ……………………………………………...            Chức vụ: …………………………..

Chúng tôi cùng nhau lập biên bản thoả thuận về việc Bên A cho Bên B thuê nhà xưởng với

nội dung như sau:

1. Địa điểm thuê: ......................................

2. Thời gian thuê: …… năm

3. Mục đích thuê: Sử dụng làm [trụ sở chính/văn phòng Công ty/nhà máy ] cho Công ty  được bên B thành lập tại Việt Nam.

4. Giá thuê:

4.1 Nhà xưởng: Giá cho thuê nhà xưởng tính bằng Việt Nam đồng (VNĐ) tương đương ….USD cho một mét vuông cho một tháng chưa bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng.

4.2 Nhà bảo vệ, Nhà xe: Giá cho thuê nhà Bảo vệ, nhà xe tính bằng Việt Nam đồng (VNĐ) tương đương …… USD . cho một mét vuông cho một tháng chưa bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng.

4.3 Phí quản lý (chi phí duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng ngoài nhà xưởng thuê) Tính bằng Việt Nam đồng(VNĐ) tương đương ….. USD .. cho một mét vuông cho một tháng chưa bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng.

Hai bên thống nhất giá thuê quy định tại mục 4 sẽ không thay đổi trong một khoảng thời hạn là bốn (04) năm, cứ sau bốn (04) năm hai bên thống nhất điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giá thuê một lần và mức điều chỉnh của mỗi lần không được vượt quá …% . giá thuê của năm liền trước. Chậm nhất sáu (06) tháng trước khi hết kỳ hạn bốn (04) năm, hai bên phải cùng nhau thống nhất mức giá thuê nhà xưởng của kỳ hạn bốn (04) năm tiếp theo.

5. Diện tích ô đất: ….m2, trong đó diện tích tính giá cho thuê: (tạm tính)

5.1 Diện tích nhà xưởng: ...... m2 (tạm tính ) (rộng ....m  x dài  ......m)

5.2 Nhà bảo vệ, nhà để xe: .... m2 ( tạm tính)

6. Các hạng mục thi công

6.1 Bên A chịu trách nhiệm thi công các hạng mục công việc theo bản vẽ kỹ thuật thi công gồm:

- Nhà xưởng ..... m2 (Kích thước dài: .....m, rộng .....m); nhà bảo vệ .... m2; nhà để xe tạm tính .... m2 thi công theo hồ sơ thiết kế của bên A theo và được sự đồng ý của bên B.

- Sân, đường nội bộ, tường rào xung quan diện tích lô đất, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, nhà vệ sinh, đường ống cấp nước, nước sinh hoạt đến bồn chứa nước tại chân nhà máy, cấp điện điện sinh hoạt cho văn phòng nhà xưởng, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định, hệ thống chống sét cho nhà xưởng

6.2 Bên B thi công các hạng mục bao gồm:

Bên B thiết kế, bố trí, thi công diện tích bên trong nhà xưởng sao cho phù hợp với nhu cầu sản xuất của Bên B. Bên B thi công phần điện sử dụng cho máy móc sản xuất trong nhà xưởng, trạm biến áp .....KVA (Trạm biến áp này là tài sản của Công ty ……….), và các hạng mục khác do nhu cầu sử dụng của Bên B nhưng không được làm ảnh hưởng kết cấu nhà xưởng do bên A đã thi công

Trong quá trình thi công nhà xưởng, Bên A đồng ý cho bên B và đối tác của bên B triển khai thi công lắp đặt máy móc phục vụ cho sản xuất. Việc thi công này không làm ảnh hưởng đến thời hạn bàn giao nhà xưởng của Bên A cho Bên B quy định tại mục 8 Biên bản này.

7. Thanh toán:

7.1 Thời gian thanh toán được tiến hành như sau:

Số tiền đặt cọc và thanh toán từ lần thứ hai trở đi dưới đây là tạm tính, Số tiền này sẽ được tính lại khi 2 bên bàn giao nhà xưởng và căn cứ vào diện tích thực tế nhà xưởng bàn giao để tính giá thuê của một tháng. Nếu sau khi tiền đặt cọc rồi mà diện tích nhà xưởng có thay đổi và dẫn đến sự thay đổi lớn về tiền đặt cọc thì hai bên sẽ cùng thảo luận về số tiền thừa hoặc thiếu phát sinh so với tiền đặt cọc đã thanh toán. Nếu số tiền thừa hoặc thiếu phát sinh so với tiền đặt cọc đã thanh toán không quá lớn thì số tiền đặt cọc vẫn giữ  nguyên trên cơ sở có sự đồng ý của cả hai bên và được thể hiện trong hợp đồng chính thức.

Lần 1: Ngay sau khi hai bên ký biên bản thoả thuận Bên B đặt cọc cho Bên A giá trị tương ứng với ….. tháng thuê, tức bằng:

.....m2 x ….. USD x ….. tháng = ……… USD

 .....m2 x ……. USD x ….. tháng = ……… USD

Tổng cộng: ……… USD .

Khoản tiền đặt cọc này được duy trì theo suốt thời gian thực hiện của hợp đồng.

- Nếu trong thời gian của hợp đồng, bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ thuộc về Bên A. (ngoài trừ các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới việc tiếp tục thực hiện hợp đồng thì bên A vẫn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc).

- Nếu sau khi kết thúc thời gian hợp đồng, bên B không thuê nữa thì hai bên tiến hành kiểm tra nhà xưởng của bên A nếu nhà xưởng bị thiệt hại và hỏng hóc do lỗi của Bên B thì 02 bên tiến hành thống nhất giá cả khắc phục và được trừ vào số tiền đặt cọc này, còn lại thừa bao nhiêu bên A phải trả lại cho bên B. Nếu nhà xưởng hỏng hóc xuống cấp do thời gian hoặc tính chất của vật liệu hoặc do thiên tai thì Bên B không chịu trách nhiệm, Bên A phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc.

- Đến kỳ hạn thỏa thuận về giá thuê bốn (04) năm một lần nếu hai bên không thống nhất được về giá thuê dẫn đến hai bên không thể tiếp tục thực hiện được hợp đồng thì Bên A phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho Bên B đã đặt cọc.

Lần 2: Sau khi Bên B được ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh .......... cấp giấy chứng nhận đầu tư, Hai bên ký Hợp đồng thuê nhà xưởng trong vòng 07(bảy) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng Bên B phải làm thủ tục chuyển tiền thanh toán cho Bên A số tiền thuê nhà xưởng của …… tháng của năm đầu.

Giá trị thanh toán bằng: .....m2 x …….USD x …… tháng = ……… USD

......m2 x ………. USD x ….. tháng = …….. USD

......m2 ………. USDx …… tháng = …….. USD

Tổng cộng: = ………… USD

Lần 3: Vào tuần đầu tiên của tháng thư 07 (bảy) của năm đầu tiên bên B thanh toán tiếp cho bên A số tiền thuê của …….. tháng .

Giá trị thanh toán bằng: ....m2 …….USD x … tháng = ……… USD

.....m2 x ………. USD x …..tháng = …….. USD

......m2 ………. USDx ….. tháng = …….. USD

Tổng cộng: = ………… USD

 

Lần 4,5,6…: Từ lần thanh toán thứ tư trở đi cho đến hết năm thuê thứ 04(bốn) lộ trình thanh toán là ….. tháng một, ngày thanh toán là vào tuần đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. Đến chu kỳ thanh toán của năm thứ 05(năm) sau khi đã thỏa thuận v giá điu chỉnh của năm thứ 05(năm) thì mỗi lần thanh toán cũng là …… tháng.

7.2 Đồng tin thanh toán:

Thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán, phí chuyển tiền do Bên B chịu, phí nhận tiền do bên A chịu

7.3. Thông tin tài khoản nhận tiền của bên A

Các khoản tiền mà bên B phải chuyển cho bên A như tiền đặt cọc, tiền quản lý, tiền thuê xưởng hàng tháng…vv thì bên B sẽ chuyển vào tài khoản sau đây của bên A. (Các thông tin liên quan đến tài khoản đề nghị ghi bằng tiếng Anh )

Chủ tài khoản: ……………….

Địa chỉ chủ tài khoản: …………………….

Tên ngân hàng: …………………..

Tên chi nhánh: ……………………

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng lập tài khoản: …………………….

Thông tin liên hệ với ngân hàng: Tel: ………..

Số tài khoản USD : …………….

Swift Code: ……………

8. Thời gian bàn giao nhà xưởng:

Thời gian Bên A bàn giao nhà xưởng cho Bên B dự kiến 150 (một trăm năm mươi) ngày tính từ ngày bên B thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc.

9. Cam kết của Bên A

Bên A cam kết khu đất trên được quyền sử dụng và cho thuê hợp pháp của Bên A. Bên A đảm bảo rằng việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư của bên B vào Lô đất trên sẽ không gặp khó khăn, vướng mắc. Nếu Bên B không được Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh ..... từ chối cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Bên B thì Bên A phải hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền mà Bên B đã chuyển cho bên A.

Bên A cam kết ngay sau khi bên B chuyển tiền đặt cọc thì Bên A phải tiến hành thi công xây dựng nhà xưởng ngay và cam kết bàn giao nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ theo đúng thời gian thỏa thuận tại mục 8 Biên bản này. Bên A cam kết nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ phải đúng theo bản thiết kế và quy hoạch của khu công nghiệp Khai Quang.

Nếu đến thời hạn quy định tại mục 8 Biên bản này mà bên A không bàn giao nhà xưởng cho Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm thỏa thuận này và Bên A phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc và bị phạt cọc bằng đúng số tiền Bên B đã đặt cọc cho Bên A.

Bên A không được đơn phương chấm dứt biên bản thỏa thuận này hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ ký với Bên B

10. Bảo hành:

Bên A sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành nhà xưởng cho Bên B trong suốt thời hạn thuê đối với các hạng mục do bên A thi công như: khung nhà xưởng, mái nhà xưởng và tường bao quanh nhà xưởng, Sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, đường ống cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định, hệ thống chống sét cho nhà xưởng….

Những hạng mục do Bên B thi công Bên B tự chịu trách nhiệm và chi phí trong quá trình hoạt động.

11. Điu khoản chung:

- Tính từ lần thanh toán thứ 2 trở đi, với mỗi một đợt thanh toán của bên B ngoài số tiền thanh toán mỗi lần trên, bên B phải có nghĩa vụ thanh toán thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT( theo quy định của nhà nước Việt Nam tại mỗi thời điểm) cho bên A để bên A xuất hóa đơn tài chính cho bên B.

- Quyền ưu tiên: Khi hết hạn hợp đồng hai bên thống nhất và ưu tiên cho Bên B ký phụ lục gia hạn thực hiện hợp đồng.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin, tài liệu do bất kỳ bên nào cung cấp và yêu cầu giữ bí mật  và đảm bảo rằng không một thông tin nào được sử dụng một cách cố ý hoặc vô ý để gây ra những thiệt hại về mặt vật chất hoặc và tinh thần cho bên kia. Nghĩa vụ này được thực hiện trong suốt cả quá trình thực hiện hợp  đồng. Bất cứ một sự vi phạm  nào ở bất cứ mức độ nào đối với điều khoản này sẽ được coi như vi phạm hợp đồng này, và do đó bên vi phạm sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại theo hợp đồng. Điều khoản và nghĩa vụ này vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt và thanh lý hợp đồng này.

- Hai bên cũng thống nhất, khi Bên B được ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh ...... cấp giấy chứng nhận đầu tư, Hai bên ký Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức trên cơ sở tôn trọng các cam kết, thỏa thuận trong Biên bản thỏa thuận này.

- Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi bản có 05 (năm) trang, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và kết thúc vào hồi  10giờ 45 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                    ĐẠI DIỆN BÊN A

>>>Xem thêm:

Cho thuê kho xưởng giá rẻ

Mặt bằng cho thuê giá rẻ

 

Tìm kiếm:
Nhà xưởng mới
CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ XƯỞNG MỚI NHẤT
Tư vấn chuyên nghiệp
Nguyễn Minh Chính

Nguyễn Minh Chính

Chuyên gia tư vấn bất động sản công nghiệp!

Thông tin trên mạng xã hội
Facebook Twitter YouTube linkin Gplus

© 2015 Cho Thuê Xưởng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS BẢO TÍN - ( Số 14 Ngõ 143 - Nguyễn Ngọc Vũ - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội )

Điện thoại 0966 398 919

Hotline 0966 398 919

Email: baotinct@gmail.com

Chat với chúng tôi