Cần thuê nhà xưởng trang trong

CHOTHUEXUONG.COM.VN 是越南的一个工业房地产服务平台。

包括以下的几个项目 :

+ 厂房出租

+ 仓库出租

+ 土地出租

+ 土地转让

+ 工业用地-厂房转让

可满足客户的要求

搜索
新厂房
厂房/ 仓库/ 土地 VIP
房地产博客
房地产咨询
Mr. Nguyen Minh Chinh

Mr. Nguyen Minh Chinh

Director

社会网
Facebook Twitter YouTube linkin Gplus

© 2015 厂房出租

宝信房地产投资咨询公司- ( 越南河内市纸桥郡中和坊阮玉武街143胡同14号)

电话 0966398919

热线 0966398919

Email: baotinchinh@gmail.com

在线沟通