Cần thuê nhà xưởng trang trong
太平省Quynh Phu 工业区 50年产权工业土地出租

面积: 10000 m2

地区: Quynh Phu, 太平

10,000 VNĐ 

太平省Quynh Phu 工业区50年产权工业土地出租, 面积为10.000 平方米,50年自有产权,有房产证、土地使用证, 距海防2 公里,靠近10号国道和39A 国道, 交通便利, 可以云货到海防港,基础建设已建设完善。 价格1 万/平方米/ 月。
搜索
出租前提
厂房/ 仓库/ 土地 VIP
房地产博客
房地产咨询
Mr. Nguyen Minh Chinh

Mr. Nguyen Minh Chinh

Director

社会网
Facebook Twitter YouTube linkin Gplus

© 2015 厂房出租

宝信房地产投资咨询公司- ( 越南河内市纸桥郡中和坊阮玉武街143胡同14号)

电话 0966398919

热线 0966398919

Email: baotinchinh@gmail.com

在线沟通